Hakkımızda

Sokak Ajans / Genç, dinamik iletişim

Genç, dinamik ve iddialı bir kurum olarak Burak Budak tarafından kurulan Sokak Ajans,  kurum ve markalarla çok boyutlu ilişkileri, karşılıklı fayda paylaşımı ve etkileşim odağında sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak hizmetler üretir.
Sokak Ajans müşterilerine güçlü ilişkiler kurmalarını sağlayacak, tutum ve davranışlarını etkileyecek stratejik iletişim hizmetler sunar.
Müşterilerinin hedef kitlelerine yönelik kuruma özel stratejiler belirleyerek marka algısını güçlendirmeyi hedefler.

Basın Danışmanlığı/ Sosyal Medya yönetimi

Sosyal iletişim ağlarının kişileri ve görüşleri topluma mal ettiği bu küresel değişim çağı, kurumlar için ürün ve hizmet kalitesi gibi alanlarda kaliteyi arttırarak ön plana çıkmak zorunluluğu demektir. Bu bağlamda sosyal iletişim ve reklam, kurumlar açısından etkileşim ve paylaşıma dayalı bir sosyal bağlantı ve katılım sürecine dönüşmektedir.

Sokak Ajans iletişimin her aşamasında size uygun çözümleri üretir ve sürdürülmesini sağlar.